Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Other languages: Nordisk textilteknisk terminologi (swedish)

Description

This vocabulary is based on "Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska" by Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.) published by Johan Grundt Tanum Forlag (1979).

Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
06/02/2024 13:13:19
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/5a145f3c-6559-44f1-8f83-119734b3e23d
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 444 hits.
Name
Textile technical terminology
English

Nordisk textilteknisk terminologi
Swedish

Description
This vocabulary is based on "Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska" by [Agnes Geijer](http://data.arkeologi.org/942fb692-9172-43e7-9f54-1d2391f819e5) (ed.), Marta Hoffmann (ed.) published by Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
English

Detta dataset bygger på ett urval av termer hämtade ur publikationen Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska av [Agnes Geijer](http://data.arkeologi.org/942fb692-9172-43e7-9f54-1d2391f819e5) (ed.), Marta Hoffmann (ed.) utgiven på Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet
Swedish