shaft

Other languages: skaft (norwegian bokmål), skaft (swedish), niisivarsi (finnish), sølleskaft (danish), skaft (icelandic), lisse (french), schaft (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Ett antal solv sammanförda och fixerade till en enhet, så att de på den solvade trådarna höjas och sänkas samtidigt. Vanligen solv uppspända mellan två käppar, vilka tillsammans utgöra ett skaft, som kan manövreras med trampor. Solven kunna även vara samlade på endast en käpp, ett enkelt solvskaft, vilken manövreras för hand. Jfr Solvskaft. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/84cae11b-186d-40b8-b696-9847adf74e13 | RDF/XML | JSON-LD
Label
shaft
English

skaft
Norwegian bokmål

skaft
Swedish

niisivarsi
Finnish

sølleskaft
Danish

skaft
Icelandic

lisse
French

schaft
German

Description
Ett antal solv sammanförda och fixerade till en enhet, så att de på den solvade trådarna höjas och sänkas samtidigt. Vanligen solv uppspända mellan två käppar, vilka tillsammans utgöra ett skaft, som kan manövreras med trampor. Solven kunna även vara samlade på endast en käpp, ett enkelt solvskaft, vilken manövreras för hand. Jfr Solvskaft.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish