Mårbacka (Herrgård) [sv]

Other languages: Mårbacka (swedish)

Slott och herrgårdar, Sverige [sv]

Description
Mårbacka är en herrgård i Östra Ämterviks socken i Sunne kommun i Värmland. Författarinnan Selma Lagerlöf föddes och växte upp på Mårbacka. [sv]
Last changed
03/04/2024 14:08:46
06/04/2024 06:48:23
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/1180b205-76a8-4e15-9dea-0a23291c8fe7 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Mårbacka
Swedish

Description
Mårbacka är en herrgård i Östra Ämterviks socken i Sunne kommun i Värmland. Författarinnan Selma Lagerlöf föddes och växte upp på Mårbacka.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

History

Mårbacka byggdes ursprungligen 1796 av komministern i Ämtervik. Gården kom i början av 1800-talet i den Lagerlöfska släktens ägo, men några år efter Selma Lagerlöfs faders död 1884 måste den till hennes förtvivlan säljas. Det lyckades dock författarinnan att år 1907 återköpa manbyggnaden och senare hela egendomen. Sitt nuvarande utseende erhöll huvudbyggnaden 1921-23, då den gamla anspråkslösa envåningsbyggnaden i panelat timmer genomgripande byggdes om efter ritningar av I G Clason. Den vitrappade tvåvåningsbyggnaden under tegeltäckt säteritak flankeras av två flyglar från den ursprungliga gårdsanläggningen. Sedan 1942, två år efter författarinnans död, fungerar gården som släkt- och minnesgård och visas för allmänheten. /RAÄ

Swedish

Facility type
Norwegian bokmål

Swedish

Time
1796

-Earliest time
1796
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

Heritage designation
14/08/1967 Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaLagskydd.raa?anlaggningId=21300000013914&page=lagskydd

-Timespan
14/08/1967

--Earliest time
14/08/1967
-Designation
Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML
Swedish

-Source
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaLagskydd.raa?anlaggningId=21300000013914&page=lagskydd
Swedish
Located at
-Place
Swedish
Östra Ämtervik (Socken) [sv], Mårbacka 1:4 [sv],

-Place
-Specified
Mårbacka 1:4
Swedish
Geodata
59.78092, 13.23308, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.78092
-Longitude (Easting)
13.23308
Reference
Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3
Swedish

Web reference
-Text
Svenska herrgårdar
Swedish
Svenska herrgårdar
9057

-Id
9057
-System
Svenska herrgårdar
DigitaltMuseum
021229706287
-Id
021229706287
-System
DigitaltMuseum