Herregård [no]

Other languages: Herregård (norwegian bokmål), Herrgård (swedish)

Bygningstype [no]

Description
En herrgård eller ett herresäte var ursprungligen en stor lantgård som beboddes av ett herrskap, det vill säga en adelsman. [sv]
Last changed
18/05/2020 06:32:18
02/03/2024 08:43:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/99167381-8586-4b57-be37-0dfe93ffc8f1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Herregård
Norwegian bokmål

Herrgård
Swedish

Alternative label
Gods
Swedish

Herresäte
Swedish

Description
En herrgård eller ett herresäte var ursprungligen en stor lantgård som beboddes av ett herrskap, det vill säga en adelsman.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Definition
Gården bör ha haft adliga eller ofrälse ståndspersoner som ägare/brukare.
Gården bör ha varit säteri.
Till gården bör ha hört ett gods bestående av underlydande gårdar med räntepliktiga bönder och/eller gårdar som inköpts och drivits i sambruk med huvudgården.
En påtagligt hierarkisk och differentierad arbetsstyrka bör ha funnits.
På gården bör det ha funnits ett ståndsmässigt boende, bestående av en eller flera byggnader, som skall ha haft en klart differentierad rumsindelning med dels rum för familjens representation och boende i form av salar, förmak, kabinetter och sängkamrar, dels särskilda utrymmen för hushållets arbete och boende i form av kök, förvaringsrum, vävkammare, mangelbod, brygghus och sängkamrar.
Utöver bostaden bör det ha funnits trädgårdar och/eller parker.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish

Estonian

Exact match (internal)
Broad match
23/swe
728.8

-Heading
23/swe
All languages

-Text
728.8
All languages
Editorial note
Imported from https://libris.kb.se/ 18/05/2020 06:14:35
English

Importert fra https://libris.kb.se/ 18.05.2020 06:14:35
Norwegian bokmål

Importerad från https://libris.kb.se/ 2020-05-18 06:14:35
Swedish