Bygningstype [no]

Bygningstype (norwegian bokmål), Byggnadstyper och typer av byggnadsmiljöer (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

19/04/2023 07:37:20
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/09476ea6-b55a-46c6-ab9c-1d8b100457c7
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 8 of 8 hits.
Name
Bygningstype
Norwegian bokmål

Byggnadstyper och typer av byggnadsmiljöer
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk