Bygningstype [no]

Other languages: Bygningstype (norwegian bokmål), Byggnadstyper och typer av byggnadsmiljöer (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

11/06/2024 07:20:51
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/09476ea6-b55a-46c6-ab9c-1d8b100457c7
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 9 of 9 hits.
Name
Bygningstype
Norwegian bokmål

Byggnadstyper och typer av byggnadsmiljöer
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk