Slott och herrgårdar, Sverige [sv]

Other languages: Slott och herrgårdar, Sverige (swedish)

Bygninger og miljøer [no]

Description

Dataset som innehåller namn på bebyggelseanläggningar som slott, ståndsgårdar, herrgårdar och gods. Data är primärt hämtat ur wbbplatsen Svenska herrgårdar. [sv]

01/06/2024 07:12:43
04/07/2024 14:58:49
Ongoing work
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/d81e113a-223b-472a-b9dc-09ad29075634
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 16 of 16 hits.
Name
Slott och herrgårdar, Sverige
Swedish

Description
Dataset som innehåller namn på bebyggelseanläggningar som slott, ståndsgårdar, herrgårdar och gods. Data är primärt hämtat ur wbbplatsen [Svenska herrgårdar](https://svenskaherrgardar.se/).
Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål