Brun, Jac (1921 - 1995)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:12
12.01.2019 01:26:05
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/f541149c-f1ac-4ebe-9109-c382f989a479 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Brun, Jac
Bokmål

Fornavn
Jac
Bokmål

Etternavn
Brun
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1921

-Tidspunkt
1921
Død
1995

-Tidspunkt
1995
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 26.02.1921, død 03.06.1995. Jac(ob Reidar) Brun, f. i Drøbak. Sønn av byggmester Kr. og Valborg Brun. Gift med Inger Sofie Sandvik, datter av sorenskriver Paul Sandvik og hustru. 1 sønn og 2 døtre. Medlem i Oslo Kamera Klubb siden 1938. Sv.brev hos fotograf Thorsrud i Oslo 1952, håndverksbrev i Oslo 1953. Disponent og faglig leder ved Mittet Foto A/S fra 1953 til 1979. Spesialitet: Fargefotografering. 2 bronsemedaljer fra Norsk Selskab for Fotografi, for fargefotografering. Brun hadde separatutstilling i Preus Fotomuseum i 1978. Formann i Norges Fotografforbund 1962-70. Æresmedlem i samme forening 1970. Formann i Norsk kulturråds Fotoutvalg 1972-76. Styremedlem og formann i Norsk Fotohistorisk Forening. Ble i 1994 tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull for sin store innsats for norsk fotografi.

Virkested:
1953-0000: Oslo; Kongens gate 15

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norsk fagfoto 6(1969) : 1, s. 5-6
Norsk fagfoto 8(1971) : 1/2, s. 11-12 (50 år)
Norsk fagfoto 15(1978) : 9, s. 11-12
Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Objektivet (1994) : 4, s. 8-15
Norsk fotografisk tidsskrift 81(1995) : 4, s. 30-31 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål