Gondol

Gondol (svensk), Gondola (flat-bottomed watercraft) (engelsk)

Beskrivelse
Long, narrow, flat-bottomed, bilaterally asymmetrical boats having a tall ornamental stem, propelled by a single sculling oar and used as water taxis along the canals of Venice. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:17:19
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:14:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f237cf7f-4524-480b-9ecf-f99d01fecfeb | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Gondol
Bokmål

Gondol
Svensk

Gondola (flat-bottomed watercraft)
Engelsk

Beskrivelse
Long, narrow, flat-bottomed, bilaterally asymmetrical boats having a tall ornamental stem, propelled by a single sculling oar and used as water taxis along the canals of Venice.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk