Gondol

Gondol (svensk), Gondola (flat-bottomed watercraft) (engelsk)

Beskrivelse
Long, narrow, flat-bottomed, bilaterally asymmetrical boats having a tall ornamental stem, propelled by a single sculling oar and used as water taxis along the canals of Venice. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:17:19
12.01.2019 04:17:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/f237cf7f-4524-480b-9ecf-f99d01fecfeb | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Gondol
Bokmål

Gondol
Svensk

Gondola (flat-bottomed watercraft)
Engelsk

Beskrivelse
Long, narrow, flat-bottomed, bilaterally asymmetrical boats having a tall ornamental stem, propelled by a single sculling oar and used as water taxis along the canals of Venice.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
                    Fartøy framdrevet med én åre (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk