fartøy framdrevet av muskelkraft

fartyg framdrivet med muskelkraft (svensk), human-powered watercraft (engelsk)

Beskrivelse
Describes watercraft powered by human activity. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
26.04.2016 13:20:47
12.01.2019 04:18:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5918b987-3131-40cf-a47b-80b8daf4e205 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
fartøy framdrevet av muskelkraft
Bokmål

fartyg framdrivet med muskelkraft
Svensk

human-powered watercraft
Engelsk

Beskrivelse
Describes watercraft powered by human activity.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Overordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk