Berg, Bolette (1872 - 1944)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:06
12.01.2019 01:24:34
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/ecae2226-5e52-4794-92a5-eb1e543ebc73 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Berg, Bolette
Bokmål

Fornavn
Bolette
Bokmål

Etternavn
Berg
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1872

-Tidspunkt
1872
Død
1944

-Tidspunkt
1944
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Nannestad, Akershus, i 1872. Fikk sannsynligvis sin fotografutdannelse i Finland, kom derfra via Russland til Horten i 1895 sammen med Marie Høeg og startet sammen med henne fotograffirmaet "Berg & Høeg". De etablerte seg i vognmann Baggeruds gård, Torvgaten 9, der både Hanna Olsen og Louise Berg hadde drevet fotografiforretning tidligere. I 1899 flyttet de til en ny gård på hjørnet av Torvgaten og Storgaten, der et moderne atelier ble innredet i 3.etg.. I oktober 1903 solgte de dette til Carl Lind og flyttet til Christiania, hvor de vesentlig drev med brevkortproduksjon.

Virkested:
1903: Oslo
1895-1903: Horten

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold. Vestfoldminne 1986.
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål