Arntsen, Johanna (1898 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:34:38
12.01.2019 01:23:46
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/eba2f545-167f-46cd-bf69-7ee83389edbf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arntsen, Johanna
Bokmål

Fornavn
Johanna
Bokmål

Etternavn
Arntsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1898

-Tidspunkt
1898
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

I likhet med sin bror Wilhelm Lund Arntsen ble Johanna Arntsen utdannet til fotograf. Hun gikk i lære i Oslo, men kom hjem til Kjul før broren døde. I 1923 overtok hun brorens utstyr og fortsatte som fotograf på Kjul i ca. halvannet år etter brorens død. Hun sluttet da som fotograf og reiste til Oslo. Det foreligger en svært liten produksjon fra henne.

Virkested:
Kjul. Oslo.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål