Ravn, Charles (1889 - 1963)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:05
12.01.2019 01:50:07
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/e9bda086-868c-4878-bf96-e876e3893ff1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ravn, Charles
Bokmål

Fornavn
Charles
Bokmål

Etternavn
Ravn
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1889

-Tidspunkt
1889
Død
1963

-Tidspunkt
1963
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Eneste fotograf i Ballangen inntil ca. 1955. Han var ugift og en "einstøing og original". Han hadde fotografering som eneyrke og hadde mørkerom i huset der han bodde. Alt fotoutstyr etter ham er borte, fotoarkivet etter ham er bevart. Foruten fotografering, virket han som lokalhistoriker, slektsforsker og astrolog. Videre var Ravn en ivrig skriver av dagbøker hvor han skrev ned ulike hendelser i nærmiljøet i Kjeldebotn og Ballangen. Flere av dem eksisterer den dag i dag og er kilder til områdets lokalhistorie.

Virkested:
1920-1955: Ballangen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Ellingsen, Harry i brev av 20.6.1984 (fylkesmappe Nordland)
Harnang, Harald: Fotografer i Narvik opp gjennom tidene (upublisert manuskript i Preus museum, 2010)
Arkiv i Nordland (nettsider 2011)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål