Ravn, Charles (1889 - 1963) [no]

Ravn, Charles (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:05
25/05/2019 01:39:20
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/e9bda086-868c-4878-bf96-e876e3893ff1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ravn, Charles
Norwegian bokmål

First name
Charles
Norwegian bokmål

Last name
Ravn
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1889

-Time
1889
Death
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Eneste fotograf i Ballangen inntil ca. 1955. Han var ugift og en "einstøing og original". Han hadde fotografering som eneyrke og hadde mørkerom i huset der han bodde. Alt fotoutstyr etter ham er borte, fotoarkivet etter ham er bevart. Foruten fotografering, virket han som lokalhistoriker, slektsforsker og astrolog. Videre var Ravn en ivrig skriver av dagbøker hvor han skrev ned ulike hendelser i nærmiljøet i Kjeldebotn og Ballangen. Flere av dem eksisterer den dag i dag og er kilder til områdets lokalhistorie.

Virkested:
1920-1955: Ballangen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Ellingsen, Harry i brev av 20.6.1984 (fylkesmappe Nordland)
Harnang, Harald: Fotografer i Narvik opp gjennom tidene (upublisert manuskript i Preus museum, 2010)
Arkiv i Nordland (nettsider 2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål