Passasjerfartøy

Passagerarfartyg (svensk), Passenger vessel (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft used primarily to carry passengers. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:10:07
12.01.2019 04:19:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e25e3339-0562-42b0-a1af-aaad3f3a5638 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Passasjerfartøy
Bokmål

Passagerarfartyg
Svensk

Passenger vessel
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft used primarily to carry passengers.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               Handelsfartøy (Type)
Bokmål
                    handelsfartøy etter lastetype (Hjelp term)
Bokmål

Underordnet term
Bokmål


Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk