concept.category (KulturIT AS) [sv]

concept.category (svensk)

Mappetype
Administrasjonsmappe
Ukjent
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 59 treff.
Navn
concept.category
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype