Botaniker

Botaniker (svensk), Botanist (engelsk), Botaanik (estnisk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 08:08:00
12.01.2019 04:16:12
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/f6653361-cb53-487d-9683-58e23b860c5d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Botaniker
Bokmål

Botaniker
Svensk

Botanist
Engelsk

Botaanik
Estnisk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Overordnet term