Administrasjonsmappe

Administrationsmapp (svensk), Default List (engelsk), Vaikekaust (estnisk)

Mappetyp (KulturIT AS)

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.09.2017 08:22:38
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4534ee60-c6a0-11e2-8b8b-0800200c9a62 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Administrasjonsmappe
Bokmål

Administrationsmapp
Svensk

Default List
Engelsk

Vaikekaust
Estnisk