Forbech, Ludvig (1865 - 1942)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:22
12.01.2019 01:32:11
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/df3bc970-4493-48b3-bbf7-9e9a59357c4b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Forbech, Ludvig
Bokmål

Fornavn
Ludvig
Bokmål

Etternavn
Forbech
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1865

-Tidspunkt
1865
Død
1942

-Tidspunkt
1942
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 02.03.1865 - død 29.04.1942
Født i Drammen. G. m. Ragna Selvig (21.8.1859-1950). Spesialitet portrettfotografering, portretter av kjente politikere, kunstnere m. m. Fobrech bodde og drev fotografisk virksomhet i Finland i perioden 1891-1898. Overtok i 1898 etter Chr. Gihbsson den forretningen han i 1888/89 hadde overtatt etter R. Ovesen som hadde startet den i 1879. Forbech drev firmaet i to perioder, først til 1911, da han solgte det til Olaf Rasch, men han kjøpte det tilbake fra ham i 1917 og drev det videre til 1921. Da solgte han forretningen til Hugo Wickman, som også overtok platearkivet. I 1950-årene kom Wickmans slektning Arne Moberg inn i firmaet, og ble medinnehaver fra 1964, men da han kort tid etter ble syk ble Arthur Andersen medinnehaver med Arne Moberg som "sleeping partner". I 1972 overtok Bjørn Blegen Mobergs del og i 1975 også Andersens del, slik at han nu driver firmaet alene. Deler av portrettarkivet frem til 1930-årene med mange kjente personer er solgt til NBO. Hugo Wickman overtok platearkivet i 1921.

Virkested:
1917-1921: Oslo; Karl Johansgd. 35
1898-1911: Oslo; Karl Johansgd. 35
1891-1898: Helsinki; Pohjoisranta 4

Bokmål

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål