Jonsson, Sune (1930 - 2009) [sv]

Jonsson, Sune (svensk)

Fotografregistret (Sverige) (Nordiska museet [sv])

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:53:22
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/da396a68-5c63-41c8-a07b-d8ab3d369336 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Jonsson, Sune
Svensk

Fornavn
Sune
Svensk

Etternavn
Jonsson
Svensk

Fødsel
1930 Nordmalings församling, Västerbottens län

-Tidspunkt
1930
-Stedreferanse
Nordmalings församling, Västerbottens län

--Sted (tekst)
Nordmalings församling, Västerbottens län
Svensk
Død
30.01.2009

-Tidspunkt
30.01.2009
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Ur pressmeddelande från Västerbottens länsmuseum 2009-01-31:

Sune Jonsson, föddes i Nyåker utanför Nordmaling i Västerbottens län 1930, och avled 2009-01-30, 78 år gammal. Sune Jonsson debuterade 1959 med den mycket uppmärksammade och omtalade boken 'Byn med det blå huset' och sedan dess har han publicerat ett 25-tal böcker. I början av 1960-talet knöts han till Västerbottens museum i Umeå där han så småningom fick en tjänst som fotograferande och skrivande fältetnolog.

Han arbetade vid museet fram till sin pensionering 1995, bland annat med att i samarbete med Sveriges Television göra ett 20-tal filmer, som grundligt dokumenterade olika företeelser, främst i det västerbottniska småbrukarsamhället. Parallellt arbetade han med egna fotografiska projekt, företrädesvis i Västerbotten, men där finns utblickar; till Småland, Kongo, Prag, New York och Bornholm.

Sune Jonsson erhöll 1993 som andre svensk det internationella Hasselbladpriset i fotografi, ett fotografins nobelpris. Det resulterade i ett växande internationellt intresse och i utställningar som länge turnerat utanför Sveriges gränser.

Sune Jonssons ryktbarhet som fotograf är i ständigt växande. Han hade en särskild förmåga att i text och bild skildra det som intresserade honom och som låg honom varm om hjärtat. Det gör honom unik och till en förebild, även för yngre generationers fotografer.

Sune Jonsson har bott i Umeå sedan början av 1960-talet.

Sune Jonsson, föddes 1930 i Nyåker, Nordmaling. Efter debuten och genombrottet med boken Byn med det blå huset (1959) var Sune från tidigt 60-tal fram till pensionering vid mitten av 90-talet anställd vid Västerbottens museum som fotograferande fältetnolog.

Svensk

Yrke
Fotograf Västerbottens län

-Yrke
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

-Stedreferanse
Västerbottens län

--Sted (tekst)
Västerbottens län
Svensk
Opphold/boende
Umeå kommun

-Stedreferanse
Umeå kommun

--Sted (tekst)
Umeå kommun
Svensk
Referanse
www.vbm.se (Huvudkälla)
Svensk

Webbreferanse
-Linktekst
Byn med det blå huset. 1959.
Svensk
-Linktekst
En by förlorar ansiktet (ingår i Vi). 1960.
Svensk
-Linktekst
Några Västerbottensbilder. 1960.
Svensk
-Linktekst
Sammankomst i elden. 1966.
Svensk
-Linktekst
Timotejvägen : tio berättelser. 1961.
Svensk
-Linktekst
Den stora flyttningen. 1961.
Svensk
-Linktekst
Hundhålet. 1962.
Svensk
-Linktekst
Nådens barn i Österbotten : om folkliga väckelserörelser i Österbotten och Västerbotten. 1967.
Svensk
-Linktekst
Den beklagliga lakunen (ingår i Västerbotten). 1962.
Svensk
-Linktekst
Bilder från Holmön (ingår i Västerbotten). 1962.
Svensk
-Linktekst
Flottleden. 1963.
Svensk
-Linktekst
Bilder av nådens barn : en miljöstudie . 1963.
Svensk
-Linktekst
Avfolkning (ingår i Sociala meddelanden). 1963.
Svensk
-Linktekst
Bilder från den stora flyttningen. 1964.
Svensk
-Linktekst
Bilder av Kongo : från en mission . 1965.
Svensk
-Linktekst
Bilder från bondens år. 1967.
Svensk
-Linktekst
Prag augusti 1968 : en bildrapport . 1968.
Svensk
-Linktekst
Brobyggarna. 1969.
Svensk
-Linktekst
Minnesbok över den svenske bonden. 1971.
Svensk
-Linktekst
Byn med det blå huset. 1972.
Svensk
-Linktekst
Stationskarl Albin E. Anderssons minnen. 1974.
Svensk
-Linktekst
Landskap och redskap : etthundra bilder av västerbottniska åkrar (ingår i Västerbotten). 1975.
Svensk
-Linktekst
Jordabok : odlingsbilder 1971-75. 1976.
Svensk
-Linktekst
Robertsfors : bildbeskrivningar 1978 (ingår i Västerbotten). 1978.
Svensk
-Linktekst
Dagar vid havet. 1981. (ISBN 91-38-90058-0)
Svensk
-Linktekst
Robertsforsalbum. 1985.
Svensk
-Linktekst
Hemmavid. 1986.
Svensk
-Linktekst
Tiden viskar : en småbrukarfamilj 1960-1990 . 1991. (ISBN 91-27-02827-5)
Svensk
-Linktekst
Jordgubbar med mjölk : om bönder och odlingslandskap . 1994. (ISBN 91-36-02909-2)
Svensk
-Linktekst
Husen vid himlastigen . 1998. (ISBN 91-27-35004-5)
Svensk
-Linktekst
Åtta texter om Sune Jonsson (ingår i Västerbotten). 2000.
Svensk
-Linktekst
Album : fotografier från fem decennier . 2000. (ISBN 91-973822-0-5)
Svensk
-Linktekst
Den föreliggande verkligheten - ett samtal med Sune Jonsson (ingår i Västerbotten). 2005.
Svensk
-Linktekst
In the face of history : European photographers in the 20th century . 2006. (ISBN 1-904772-57-9 )
Svensk
-Linktekst
Och tiden blir ett förunderligt ting : fotografier av människor och landskap . 2007. (ISBN 978-91-973822-7-4)
Svensk
Endringsnotat

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Svensk