Jonsson, Sune (1930 - 2009) [sv]

Jonsson, Sune (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet [sv])

Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/06/2019 14:50:14
15/06/2019 02:02:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/da396a68-5c63-41c8-a07b-d8ab3d369336 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jonsson, Sune
Swedish

First name
Olov Sune
Swedish

Last name
Jonsson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20.12.1930 Nordmalings församling, Nordmalings kommun, Västerbottens län, Ångermanland

-Time
20.12.1930
-Place reference
Nordmalings församling, Nordmalings kommun, Västerbottens län, Ångermanland

--Place (text)
Nordmalings församling, Nordmalings kommun, Västerbottens län, Ångermanland
Swedish
Death
30.01.2009 Umeå stadsförsamling (Församling) [sv] Kungsgatan 37, Ii, Umeå kommun, Västerbottens län, Västerbotten

-Time
30.01.2009
-Place reference
Umeå stadsförsamling (Församling) [sv] Kungsgatan 37, Ii, Umeå kommun, Västerbottens län, Västerbotten

--Place (text)
Kungsgatan 37, Ii, Umeå kommun, Västerbottens län, Västerbotten
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Ur pressmeddelande från Västerbottens länsmuseum 2009-01-31:

Sune Jonsson, föddes i Nyåker utanför Nordmaling i Västerbottens län 1930, och avled 2009-01-30, 78 år gammal. Sune Jonsson debuterade 1959 med den mycket uppmärksammade och omtalade boken 'Byn med det blå huset' och sedan dess har han publicerat ett 25-tal böcker. I början av 1960-talet knöts han till Västerbottens museum i Umeå där han så småningom fick en tjänst som fotograferande och skrivande fältetnolog.

Han arbetade vid museet fram till sin pensionering 1995, bland annat med att i samarbete med Sveriges Television göra ett 20-tal filmer, som grundligt dokumenterade olika företeelser, främst i det västerbottniska småbrukarsamhället. Parallellt arbetade han med egna fotografiska projekt, företrädesvis i Västerbotten, men där finns utblickar; till Småland, Kongo, Prag, New York och Bornholm.

Sune Jonsson erhöll 1993 som andre svensk det internationella Hasselbladpriset i fotografi, ett fotografins nobelpris. Det resulterade i ett växande internationellt intresse och i utställningar som länge turnerat utanför Sveriges gränser.

Sune Jonssons ryktbarhet som fotograf är i ständigt växande. Han hade en särskild förmåga att i text och bild skildra det som intresserade honom och som låg honom varm om hjärtat. Det gör honom unik och till en förebild, även för yngre generationers fotografer.

Sune Jonsson har bott i Umeå sedan början av 1960-talet.

Sune Jonsson, föddes 1930 i Nyåker, Nordmaling. Efter debuten och genombrottet med boken Byn med det blå huset (1959) var Sune från tidigt 60-tal fram till pensionering vid mitten av 90-talet anställd vid Västerbottens museum som fotograferande fältetnolog.

Swedish

Occupation
Photographer Västerbottens län

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Place reference
Västerbottens län

--Place (text)
Västerbottens län
Swedish
Residence
Umeå kommun

-Place reference
Umeå kommun

--Place (text)
Umeå kommun
Swedish
Reference
Sveriges dödbok 1901-2013
Swedish

www.vbm.se (Huvudkälla)
Swedish

Web reference
-Text
Byn med det blå huset. 1959.
Swedish
-Text
En by förlorar ansiktet (ingår i Vi). 1960.
Swedish
-Text
Några Västerbottensbilder. 1960.
Swedish
-Text
Sammankomst i elden. 1966.
Swedish
-Text
Timotejvägen : tio berättelser. 1961.
Swedish
-Text
Den stora flyttningen. 1961.
Swedish
-Text
Hundhålet. 1962.
Swedish
-Text
Nådens barn i Österbotten : om folkliga väckelserörelser i Österbotten och Västerbotten. 1967.
Swedish
-Text
Den beklagliga lakunen (ingår i Västerbotten). 1962.
Swedish
-Text
Bilder från Holmön (ingår i Västerbotten). 1962.
Swedish
-Text
Flottleden. 1963.
Swedish
-Text
Bilder av nådens barn : en miljöstudie . 1963.
Swedish
-Text
Avfolkning (ingår i Sociala meddelanden). 1963.
Swedish
-Text
Bilder från den stora flyttningen. 1964.
Swedish
-Text
Bilder av Kongo : från en mission . 1965.
Swedish
-Text
Bilder från bondens år. 1967.
Swedish
-Text
Prag augusti 1968 : en bildrapport . 1968.
Swedish
-Text
Brobyggarna. 1969.
Swedish
-Text
Minnesbok över den svenske bonden. 1971.
Swedish
-Text
Byn med det blå huset. 1972.
Swedish
-Text
Stationskarl Albin E. Anderssons minnen. 1974.
Swedish
-Text
Landskap och redskap : etthundra bilder av västerbottniska åkrar (ingår i Västerbotten). 1975.
Swedish
-Text
Jordabok : odlingsbilder 1971-75. 1976.
Swedish
-Text
Robertsfors : bildbeskrivningar 1978 (ingår i Västerbotten). 1978.
Swedish
-Text
Dagar vid havet. 1981. (ISBN 91-38-90058-0)
Swedish
-Text
Robertsforsalbum. 1985.
Swedish
Swedish

-Text
Hemmavid. 1986.
Swedish
-Text
Tiden viskar : en småbrukarfamilj 1960-1990 . 1991. (ISBN 91-27-02827-5)
Swedish
-Text
Jordgubbar med mjölk : om bönder och odlingslandskap . 1994. (ISBN 91-36-02909-2)
Swedish
-Text
Husen vid himlastigen . 1998. (ISBN 91-27-35004-5)
Swedish
-Text
Åtta texter om Sune Jonsson (ingår i Västerbotten). 2000.
Swedish
-Text
Album : fotografier från fem decennier . 2000. (ISBN 91-973822-0-5)
Swedish
-Text
Den föreliggande verkligheten - ett samtal med Sune Jonsson (ingår i Västerbotten). 2005.
Swedish
-Text
In the face of history : European photographers in the 20th century . 2006. (ISBN 1-904772-57-9 )
Swedish
-Text
Och tiden blir ett förunderligt ting : fotografier av människor och landskap . 2007. (ISBN 978-91-973822-7-4)
Swedish
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish