Frellsen, Mimi (1830 - 1914)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
26.08.2018 21:57:31
12.01.2019 01:32:35
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/da1c1986-fb93-4a88-84ee-728163bbefc9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Frellsen, Mimi
Bokmål

Fornavn
Mimi
Bokmål

Etternavn
Frellsen
Bokmål

Alternative navn
Maria Frellsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
04.01.1830

-Tidspunkt
04.01.1830
Død
1914

-Tidspunkt
1914
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 4.1.1830 - død 31.12.1914
Født i Elverum, datter av korpslege Peter Frellsen og hustru Dorthea Cathrine Diricks. Ugift. Var spesialist på dame- og barnebilder. Hun overtok platearkivet etter P. M. Thomsen, også atelieret.

Virkested:
1879-1900 ca: Oslo; Grændsen 19
1868 ca-1879: Oslo; Nedre Slotsgade 21

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål