Rørslett, Bjørn (1946 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:09
12.01.2019 01:50:42
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d9d673de-805b-4dd0-8f0a-3276f3be9a85 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rørslett, Bjørn
Bokmål

Fornavn
Bjørn
Bokmål

Etternavn
Rørslett
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1946

-Tidspunkt
1946
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 11.07.1946. Rørslett er utdannet biolog og har vært tilknyttet Norsk institutt for vannforskning. Frilansfotograf siden 1965 og medlem i Norske Naturfotografer og BioFoto. Han selger sine bilder gjennom billedbyrået Samfoto.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 35(2002) : 4, s. 52-61
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål