Fløyt

Flöjt (svensk), Flute (watercraft) (engelsk)

Beskrivelse
Northern European seagoing ships of the 16th through 18th century, usually Dutch built and less than 700 tons burden, having a long, narrow hull with full ends, considerable tumblehome, ship rig, and a false transom or lute stern over a full sternpost. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:39:40
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:14:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d5f7cfd0-cba1-448f-afef-5e845707e2a8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fløyt
Bokmål

Flöjt
Svensk

Flute (watercraft)
Engelsk

Beskrivelse
Northern European seagoing ships of the 16th through 18th century, usually Dutch built and less than 700 tons burden, having a long, narrow hull with full ends, considerable tumblehome, ship rig, and a false transom or lute stern over a full sternpost.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk