Blehr, Otto (1847 - 1927)

Statsminstre (Riksarkivet)

Beskrivelse
Født i Stange i Hedmark 17. februar 1847, sønn av amtsfysikus Albert Blehr (1805-1872) og Maren Wilhelmine Ludovica Kathinka Stenersen (1818-1877).
Gift 19. juni 1876 med Randi Marie Nilsen (1851-1928), datter av skipsmegler Andreas Rasmussen Nilsen (1822-1898) og Margrethe Andrea Tornøe (1827-1909).
Randi Blehr var kvinnesaksforkjemper.
Død i Oslo 13. juli 1927. Gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Otto Albert Blehr var embetsmann og politiker.
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
04.03.2015 08:52:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/d5bcf080-69d2-4302-b46a-f6cb0de6dd8b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Blehr, Otto
Bokmål

Fornavn
Otto
Bokmål

Mellomnavn
Albert
Bokmål

Etternavn
Blehr
Bokmål

Tittel
Statsminister i Stockholm (1891-1893), (1898-1902). Statsminister (1902-1903) , (1921-1923)

-Tittel
Statsminister i Stockholm (1891-1893), (1898-1902). Statsminister (1902-1903) , (1921-1923)
Bokmål

Beskrivelse
Født i Stange i Hedmark 17. februar 1847, sønn av amtsfysikus Albert Blehr (1805-1872) og Maren Wilhelmine Ludovica Kathinka Stenersen (1818-1877).
Gift 19. juni 1876 med Randi Marie Nilsen (1851-1928), datter av skipsmegler Andreas Rasmussen Nilsen (1822-1898) og Margrethe Andrea Tornøe (1827-1909).
Randi Blehr var kvinnesaksforkjemper.
Død i Oslo 13. juli 1927. Gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Otto Albert Blehr var embetsmann og politiker.
Bokmål

Fødsel
-Tidspunkt
17.02.1847
-Stedreferanse
--Sted
Død
13.07.1927 Oslo (By)

-Tidspunkt
13.07.1927
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Statsminister i Stockholm 1891 - 1893 og 1898 - 1902. Statsminister 1902 - 1903 og 1921 - 1923.

Norsk statsminister i Stockholm 6. mars 1891-2. mai 1893.
Norsk statsminister i Stockholm 17. februar 1898-21. april 1902.
Statsminister 21. april 1902-22. oktober 1903, også sjef for Indredepartementet. Også sjef for Handelsdepartementet 1. januar 1903, også sjef for Revisjonsdepartementet 9. juni 1903.
Konstituert statsråd 23. april-16. juli 1915, sjef for Finansdepartementet.
Statsråd 1. mai 1917-21. juni 1920, sjef for Justisdepartementet.
Statsminister 22. juni 1921-6. mars 1923, også sjef for Finansdepartementet.

Bokmål

Yrke
Post med id savnes

Referanse
Østang, Øivind, Seniorrådgiver, Statsministerens kontor
Bokmål