Bachmann, Heinrich Adolf Christel Theodor (1873 - 1956)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:29
12.01.2019 01:23:58
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d1b2c99e-ce89-45bd-80f5-0a15c4fb17a9 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bachmann, Heinrich Adolf Christel Theodor
Bokmål

Fornavn
Heinrich Adolf Christel Theodor
Bokmål

Etternavn
Bachmann
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1873

-Tidspunkt
1873
Død
1956

-Tidspunkt
1956
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Gøttingen 29.09.1873, død i Moss 24.04.1956 (iflg. familie). Sønn av Fritz B. og Johanne Frühe, g. 1899 m. Marie Mathisen, 2 sønner, 4 døtre. Sv.pr.i Stettin 1892, arbeidet i Tsjekkoslovakia 1893, kom til Norge 1894 og arbeidet hos C. G. Rude, deretter bestyrer av H. Ingebergs forretning 1896, arbeidet også hos fotografene Borgen og Anderson. 1.4.1909 overtok han Karen Bratlis forretning i Moss, og drev denne med firmabetegnelsene "Bratlis Efterf. Th. Bachmann" og "Th. Bachmanns Fotografiske Atelier". Lærte portrettmaling i München i 1896, og har malt alle presteportrettene i Vestby og Moss kirker. I 1914 averterte han at han i mai 1915 ville avholde "Kursus i kolorering av fotografier, muligens også et kursus i direkte oljemaling av portræt- og landskab av et par dagers varighed".

Virkested:
1909-1948 ca: Moss; Torvgaarden
1909-1948 ca: Moss; Gudesgd.

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Moss Avis 29.12.1988
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål