Lislerud, Rune ( - 1998)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:23
12.01.2019 01:44:11
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/d10efccc-af54-40e1-a9ca-e96c5f67b519 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Lislerud, Rune
Bokmål

Fornavn
Rune
Bokmål

Etternavn
Lislerud
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel

Død
1998

-Tidspunkt
1998
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Død 06.10.1998. Utdannet psykolog. Lislerud var med på å starte bildebyrået Samfoto i 1976 og arbeidet som fotograf hos byrået frem til han ble syk.

Virkesteder:

1976-1997: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 84(1998) : 5, s. 41 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål