Stokkebåt

Stockbåt (svensk), Dugout (engelsk)

Beskrivelse
Simple watercraft constructed by hollowing out and carving a single log; found in cultures all over the world and developed at least during the Paleolithic era. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:06:47
12.01.2019 04:17:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/be4317e1-70f4-4a8b-9ca9-1c46f4d51bf8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Stokkebåt
Bokmål

Stockbåt
Svensk

Dugout
Engelsk

Alternativ betegnelse
Uthuggen båt
Svensk

Beskrivelse
Simple watercraft constructed by hollowing out and carving a single log; found in cultures all over the world and developed at least during the Paleolithic era.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk