Stokkebåt

Stockbåt (svensk), Dugout (engelsk)

Beskrivelse
Simple watercraft constructed by hollowing out and carving a single log; found in cultures all over the world and developed at least during the Paleolithic era. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 14:06:47
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:14:51
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/be4317e1-70f4-4a8b-9ca9-1c46f4d51bf8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Stokkebåt
Bokmål

Stockbåt
Svensk

Dugout
Engelsk

Alternativ betegnelse
Uthuggen båt
Svensk

Beskrivelse
Simple watercraft constructed by hollowing out and carving a single log; found in cultures all over the world and developed at least during the Paleolithic era.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk