fartøy etter konstruksjon

fartyg efter konstruktion (svensk), watercraft by construction (engelsk)

Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
26.04.2016 13:20:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/61fa4cae-abec-436b-a7e0-a12bbdfa8e98 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
fartøy etter konstruksjon
Bokmål

fartyg efter konstruktion
Svensk

watercraft by construction
Engelsk

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Overordnet term
Underordnet term
Bokmål

SvenskBokmål


Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk