Krogh, Frederik Ulrik (1804 - 1882)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:50
12.01.2019 01:41:21
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/bd32cd6a-3a56-46b9-8dda-724fea51e2c0 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Krogh, Frederik Ulrik
Bokmål

Fornavn
Frederik Ulrik
Bokmål

Etternavn
Krogh
Bokmål

Alternative navn
Krog, Frederik Ulrik
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1804

-Tidspunkt
1804
Død
1882

-Tidspunkt
1882
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 20.02.1804 - død 06.12.1882
Født i Skudesnæs, død i Bergen. Sønn av sogneprest Fredrik Arentz K. (28.10.1769-18.8.1845) og Valentine Birgitte (Benedicte) Marie Lasson (Larsen) (1775-8.7.1852), gift 1833 med Elise Mathilde Cronholm (10.9.1812-6.6.1859), datter av marinelege i Carlscrona Adolph Michacl C. og Hedvig Gustava Müller, 10 barn, hvorav 7 vokste opp. Utdannet opticus, ble i 1832 justermester i Bergen. Var en av Bergens første daguerreotypister (Bendixen var sannsynligvis den første). Allerede i 1840 viste han en daguerreotyp forestillende Barrière de la Chapelle ved Paris i Bergens Kunstforening. 24.8.1844 averterte han i Bergens Stiftstidende no. 68 at han om få dager "er istand til at levere Daguerreotyp-Portraiter", samtidig som Neupert også var ankommet til Bergen og averterte. Disse to hadde en avisfeide. Averterte i august tre ganger i Stavanger Amtstidene og Adresseavis at han skulle komme til Stavanger "..., for der at optage Portraiter". Han kom dog ikke til Stavanger før i april 1845. Var den første som praktiserte Daguerres metode i Stavanger, sommeren 1845, da han tok portretter på distriktslege Løwolds landsted Kannik.

Virkesteder:
1844-1845: Stavanger
1844-1848 ca: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet. 2000
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål