Eyde, Christian Samuel (1850 - 1931)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:39
12.01.2019 01:30:58
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/b18a44da-5f32-480c-8278-0cc67082a5f2 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Eyde, Christian Samuel
Bokmål

Fornavn
Christian Samuel
Bokmål

Etternavn
Eyde
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1850

-Tidspunkt
1850
Død
1931

-Tidspunkt
1931
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 06.10.1850 - 07.10.1931
Født i Arendal. Sønn av Samuel E. og Elina Kristine Amalie Stephansen, g. 1882 m. Christiane Augusta Lund (1856-), datter av Peter Lorentz L. Konsul og skipsreder. Amatørfotograf. Flere hundre av hans negativer fra ca. 1880-1930 er tatt vare på av Aust-Agder-Arkivet.

Virkested:
1880 ca-1930 ca: Arendal

Bokmål

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål