Bulkskip

Bulkfartyg (svensk), Bulk carrier (engelsk)

Beskrivelse
Vessels designed to carry dry bulk cargoes, such as grain, coal, or ore, loose in large compartments. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:11:06
12.01.2019 04:16:22
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a540437a-d5b9-47b4-a4c5-eab865e7713d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bulkskip
Bokmål

Bulkfartyg
Svensk

Bulk carrier
Engelsk

Beskrivelse
Vessels designed to carry dry bulk cargoes, such as grain, coal, or ore, loose in large compartments.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               Handelsfartøy (Type)
Bokmål
                    handelsfartøy etter lastetype (Hjelp term)
Bokmål
                         Lastefartøy (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk