Fjelstad, Sverre M (? - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:25
12.01.2019 01:31:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/a0a7476e-da2f-4a5e-8cce-a7e34cbbf9f3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Fjelstad, Sverre M
Bokmål

Fornavn
Sverre M
Bokmål

Etternavn
Fjelstad
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
?

-Tidspunkt
?
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Mest kjent som naturfotograf og filmfotograf.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Fotografi 1967, introduksjonsnr. s. 18-19, 56
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål