Aarhus, Aslak (1952 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.01.2019 15:35:46
12.01.2019 01:22:52
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/9ff349f3-9818-42b1-b047-12d7b7803fcf | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aarhus, Aslak
Bokmål

Fornavn
Aslak
Bokmål

Etternavn
Aarhus
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1952

-Tidspunkt
1952
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Medlem av Samfoto

Virkested:
0000-0000: Oslo; Baldersgate 5

Bokmål

Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål