Tankfartøy

Tankfartyg (svensk), Tanker (cargo vessels) (engelsk)

Fartøystyper (Statens maritima museer [sv])

Beskrivelse
Vessels designed for the bulk transport of liquid cargo, particulary petroleum products, usually in large full-width compartments in the hull. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:14:34
12.01.2019 04:20:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9cd062ba-1495-468f-8e94-fdcdfb587d24 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Tankfartøy
Bokmål

Tankfartyg
Svensk

Tanker (cargo vessels)
Engelsk

Beskrivelse
Vessels designed for the bulk transport of liquid cargo, particulary petroleum products, usually in large full-width compartments in the hull.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Estnisk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               Handelsfartøy (Type)
Bokmål
                    handelsfartøy etter lastetype (Hjelp term)
Bokmål
                         Lastefartøy (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk