Tankfartøy

Tankfartyg (svensk), Tanker (cargo vessels) (engelsk)

Beskrivelse
Vessels designed for the bulk transport of liquid cargo, particulary petroleum products, usually in large full-width compartments in the hull. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 13:14:34
Hentet informasjon oppdatert 25.05.2018 09:14:53
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/9cd062ba-1495-468f-8e94-fdcdfb587d24 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Tankfartøy
Bokmål

Tankfartyg
Svensk

Tanker (cargo vessels)
Engelsk

Beskrivelse
Vessels designed for the bulk transport of liquid cargo, particulary petroleum products, usually in large full-width compartments in the hull.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk