Kihle, Aage (1907 - 1963)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:36
12.01.2019 01:39:09
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/9b9eb77a-f1ab-4844-8b88-684a0b22ae66 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Kihle, Aage
Bokmål

Fornavn
Aage
Bokmål

Etternavn
Kihle
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1907

-Tidspunkt
1907
Død
1963

-Tidspunkt
1963
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 03.03.1907
Pressefotograf i Skjeberg. Sønn av Karl August Kihle og Helga Olsen. Begynte i lære sept. 1924 hos K. Knudsen & Co. i Bergen, sv.prøve s.s. juli 1929. Hos Lind i Narvik til sept.1930, deretter i Myres Pressebyrå til sept. 1932, fra okt. s.å. i Norsk Telegrambyrås billedavdeling, håndv.brev juli 1935, fra sept. s.å. tekn. leder og styremedl. i Norsk Telegrambyrås Billedavdeling A/S.

Virkesteder:
1924-1929: Bergen
1929-1930: Narvik
1930-1932: Oslo (Myhres pressebyrå)
1932-0000: Oslo (NTB)

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål