Holmsen, Johannes Markus (1880 - 1959)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:37
12.01.2019 01:36:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/9955de96-f603-4f7f-aed4-936b1bffc727 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Holmsen, Johannes Markus
Bokmål

Fornavn
Johannes Markus
Bokmål

Etternavn
Holmsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1880

-Tidspunkt
1880
Død
1959

-Tidspunkt
1959
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Gift med Thora Sofie Udsigt (1887-1955). Var skuespiller omkring århundreskiftet, ble så fotograf og pressefotograf og fotograferte meget fra det gamle Christiania. Han tok også en mengde bilder i Eidsvold og omegn og utga en bok "Eidsvold i bilder", som eies av Eidsvold Museum. Laget dessuten postkort. Han var kjent som Foto-Holmsen.

Virkesteder:
1903: Aurskog-Høland
1910-0000: Oslo; Pilestredet 15b
1913: Aurskog-Høland
1914-0000: Oslo; Ullevålsveien 1
1916: Aurskog-Høland
0000-0000: Oslo; Torget 9

Bokmål

Referanse
Kilde:
Norske fotosamlinger
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål