Anderssen, Elsa Garmann (1891 - 1964)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:55
12.01.2019 01:23:31
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/96cb0ced-9563-4329-afd0-23df7ac77878 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderssen, Elsa Garmann
Bokmål

Fornavn
Elsa Garmann
Bokmål

Etternavn
Anderssen
Bokmål

Alternative navn
Garmann-Anderssen, Elsa
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1891

-Tidspunkt
1891
Død
1964

-Tidspunkt
1964
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen i 1891, død 1964. Medlem av Bergen kameraklubb fra starten av i 1931 og aktiv konkurransefotograf i de mange amatørklubbene rundt omkring i landet på slutten av 1920-tallet. Hun var ofte i Hardanger og fotograferte landskap og regnes blant piktorialistene i den norske kameraklubbkulturen. Ugift. Hun testamenterte sine eiendeler til Gamle Bergen Museum.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norske fotosamlinger, 1989.
Erlandsen, Roger. Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000.
Larsen, Petter og Sigrid Lien. Norsk fotohistorie. 2007.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål