Ingulf, Lars (1859 - 1913)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:56
12.01.2019 01:37:32
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/8b1f3ed1-8468-4635-be29-ff24eb21b0d4 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ingulf, Lars
Bokmål

Fornavn
Lars
Bokmål

Etternavn
Ingulf
Bokmål

Alternative navn
Ingulfsvand, Lars Larsen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1859

-Tidspunkt
1859
Død
1913

-Tidspunkt
1913
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 25.03.1859 - død 1913
Født på gården Ingulfsvand, Nordlid . Sønn av Lars Pedersen Ingulfsvand (25.8.1820-10.9.1909) og Susanne I. (22.12.1822-), gift 1.4.1886 med Kirsti Lorntsdatter Kveli (10.7.1866 - mars 1915), 1 datter, 1 sønn. Begynte i lære hos fotograf Danielsen i Namsos 7.3.1884. Foruten å være fotograf var han gårdbruker og drev dessuten også med jakt og treskjæring. Det var helst om sommeren han fotograferte, og han reiste da rundt i bygdene, men fortjenesten skal ha vært skral. Folk fra Namsskogan hadde kjennskap til ham, og folk fra Røyrvik søkte til ham. Fra 1885 brukte han fotografsignaturen "L. Ingulfsvand", men forandret ca. 1888 navn til Ingulf. Kristine og Kåre Holand i Oslo har oppbevart hans komplette journal 1885-1913. Deres sønn, Aasmund Holand i Hunstad v. Bodø har tatt vare på oldefarens plater og apparater. De 2374 bildene er kopiert og registrert i Lierne kommune, og Holand har gitt kommunen rettighetene.

Virkesteder:
1885-1913: Lierne

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Namdal Arbeiderblad 2.12.1989
Trønder-Avisa 1.12.1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål