Ahnell, Karl Arvid (1884 - ) [sv]

Ahnell, Karl Arvid (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
16.05.2016 08:38:53
16.03.2019 22:52:38
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8b06cbd7-b5a0-49ac-b435-cf28d5e01f26 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Ahnell, Karl Arvid
Svensk

Fornavn
Karl Arvid
Svensk

Etternavn
Ahnell
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

-Tidspunkt
11.08.1884
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1911, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt i Karlstad.
Anställd vid stadsplanekontoret i Göteborg.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1428.
Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932.
Svensk

Administrativ notat
Svensk