Yawl

Yawl (svensk), Yawl (sailing vessel) (engelsk)

Beskrivelse
Two-masted, fore-and-aft-rigged vessels in which the foremast is larger than the mizzen mast and is set abaft the rudder post; for similar fore-and-aft-rigged vessels, but with the smaller, mizzen, mast set forward of the rudder post, use "ketches (fore-and-aft-rigged vessels)." [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:09:12
12.01.2019 04:20:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8a7fb93e-827d-4520-9e1f-ae8aede767b6 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Yawl
Bokmål

Yawl
Svensk

Yawl (sailing vessel)
Engelsk

Beskrivelse
Two-masted, fore-and-aft-rigged vessels in which the foremast is larger than the mizzen mast and is set abaft the rudder post; for similar fore-and-aft-rigged vessels, but with the smaller, mizzen, mast set forward of the rudder post, use "ketches (fore-and-aft-rigged vessels)."
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
               Seilende fartøy (Type)
Bokmål
                    seilfartøy etter riggtype (Hjelp term)
Bokmål
                         Fartøy rigget med sneseil (Type)
Bokmål
                              fartøy rigget med sneseil: to eller flere master (Hjelp term)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk