Yawl

Yawl (svensk), Yawl (sailing vessel) (engelsk)

Beskrivelse
Two-masted, fore-and-aft-rigged vessels in which the foremast is larger than the mizzen mast and is set abaft the rudder post; for similar fore-and-aft-rigged vessels, but with the smaller, mizzen, mast set forward of the rudder post, use "ketches (fore-and-aft-rigged vessels)." [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:09:12
Hentet informasjon oppdatert 25.05.2018 09:15:02
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8a7fb93e-827d-4520-9e1f-ae8aede767b6 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Yawl
Bokmål

Yawl
Svensk

Yawl (sailing vessel)
Engelsk

Beskrivelse
Two-masted, fore-and-aft-rigged vessels in which the foremast is larger than the mizzen mast and is set abaft the rudder post; for similar fore-and-aft-rigged vessels, but with the smaller, mizzen, mast set forward of the rudder post, use "ketches (fore-and-aft-rigged vessels)."
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk