Andersen, Andreas Mathias (1849 - 1907)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
03.10.2018 10:37:55
12.01.2019 01:23:20
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/8102f3a9-9859-4a60-9dd9-e5083e8fc226 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andersen, Andreas Mathias
Bokmål

Fornavn
Andreas Mathias
Bokmål

Etternavn
Andersen
Bokmål

Alternative navn
Anderssen, Andreas Mathias
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1849

-Tidspunkt
1849
Død
1907

-Tidspunkt
1907
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bergen, død i Veblungsnes. Fotograferte i Bergen. Bilder tatt rundt århundreskiftet, bl.a. av folk fra Strendene, tyder på at han har reist rundt i Sogn.

Virkested:
0000-1907: Bergen.
0000-1907: Sogn.

Bokmål

Referanse
Kilder: Pridlao, nr. 3-1994
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål