Ferge

Färja (svensk), Ferry (engelsk)

Beskrivelse
Vessels that transport passengers, vehicles, or bulk goods across rivers, bays, or other small bodies of water, usually on regular schedules. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
16.03.2016 08:20:01
12.01.2019 04:17:36
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7fa5d768-0439-46c1-ae42-65b32c1c6e9d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ferge
Bokmål

Färja
Svensk

Ferry
Engelsk

Beskrivelse
Vessels that transport passengers, vehicles, or bulk goods across rivers, bays, or other small bodies of water, usually on regular schedules.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
               Handelsfartøy (Type)
Bokmål
                    handelsfartøy etter servicetype (Hjelp term)
Bokmål

Underordnet term
Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk