Ferge

Färja (svensk), Ferry (engelsk)

Beskrivelse
Vessels that transport passengers, vehicles, or bulk goods across rivers, bays, or other small bodies of water, usually on regular schedules. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
16.03.2016 08:20:01
Statistikk/bilder oppdaterte 25.05.2018 09:14:03
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7fa5d768-0439-46c1-ae42-65b32c1c6e9d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ferge
Bokmål

Färja
Svensk

Ferry
Engelsk

Beskrivelse
Vessels that transport passengers, vehicles, or bulk goods across rivers, bays, or other small bodies of water, usually on regular schedules.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Bokmål

Svensk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk