Mortensen, Asbjørn (? - 1957)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:54
12.01.2019 01:47:16
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/79e20c7e-6c42-4554-9e00-fa04451d8b87 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Mortensen, Asbjørn
Bokmål

Fornavn
Asbjørn
Bokmål

Etternavn
Mortensen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
?

-Tidspunkt
?
Død
1957

-Tidspunkt
1957
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Stortingsstenograf. Amatørfotograf tilknyttet Oslo Kamera Klub, innmeldt 1921. Bror av Rolf Mortensen,

Virkested:
1920 ca-1926: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Kamera 9(1957) : 2, s. 73 (nekrolog)
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever 8 (2002)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål