Mortensen, Asbjørn (? - 1957)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:54
08.12.2018 01:41:46
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/79e20c7e-6c42-4554-9e00-fa04451d8b87 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Mortensen, Asbjørn
Bokmål

Fornavn
Asbjørn
Bokmål

Etternavn
Mortensen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
?

-Tidspunkt
?
Død
1957

-Tidspunkt
1957
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Stortingsstenograf. Amatørfotograf tilknyttet Oslo Kamera Klub, innmeldt 1921. Bror av Rolf Mortensen,

Virkested:
1920 ca-1926: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Kamera 9(1957) : 2, s. 73 (nekrolog)
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever 8 (2002)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål