Tronvoll, Mette (1965 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:00
12.01.2019 01:57:58
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/7715c561-5d51-41f2-8af2-a923145852af | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Tronvoll, Mette
Bokmål

Fornavn
Mette
Bokmål

Etternavn
Tronvoll
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1965

-Tidspunkt
1965
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Referanse
Kilder:

Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål