Thorenfeldt, Dag (1961 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:06
12.01.2019 01:56:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/755e59f6-f9fd-433e-b8b7-f8feb8010313 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Thorenfeldt, Dag
Bokmål

Fornavn
Dag
Bokmål

Etternavn
Thorenfeldt
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1961

-Tidspunkt
1961
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Thorenfeldt fotografert i 1994 og i 2004 Stavanger Symfoniorkester. Han er kjent for sine utradisjonelle portrettfotografier.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 37(2004) : 5, s. 12-19
Fotografi 38(2005) : 3, s. 38-41
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål