Skjelle, Dagfinn (1941 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
06.09.2018 09:58:49
12.01.2019 01:53:04
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/746e3676-2cef-46ec-9e91-8578012a896a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skjelle, Dagfinn
Bokmål

Fornavn
Dagfinn
Bokmål

Etternavn
Skjelle
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
15.05.1941

-Tidspunkt
15.05.1941
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål