ACTIV (1866)

Beskrivelse
ACTIV
ex kanadisk ILIONE
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1866
Byggested: St. John, New Brunswick, Canada
Verft: Milledge
Ombygging: 1886: 742 BRT
Endelig skjebne: Solgt Sverige 1901
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
04.05.2018 10:19:44
20.02.2019 18:58:58
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7273937c-afe2-4840-a7f7-cdffbec3a480 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Annet navn
ILIONE kanadisk

-Navn
ILIONE
Bokmål

-Spesifisert
kanadisk
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
ex kanadisk ILIONE
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1866
Byggested: St. John, New Brunswick, Canada
Verft: Milledge
Ombygging: 1886: 742 BRT
Endelig skjebne: Solgt Sverige 1901
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
706 brt
673 netto
Mål: 142 - 32,5 - 20 DNV
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:
Freberg, Sandefjord 1881-99

Farter:
Trelastfart på Canadas østkyst

Skipsfører:
A. J. Freberg -1879
T. Andersen 1879-
Jacobsen 1883
H. M. Andersen 1895-
Wilhelmsen 1900

Eier:
Jac. Christophersen 1881-89
A. J. Freberg 1889-99 (A/S Barkskib Activ-s Rederi)

Andre opplysninger:
Havari 1883
Havari 1886
Havari 1889
Havari 1891

Bokmål

Mål
Tonnasje: 706 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
706
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 673 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
673
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 142 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
142
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 32,5 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
32,5
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 20 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
20
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

-Specifikasjon
DNV
Bokmål
Bygget
1866 St. John, New Brunswick, Canada @ Milledge
1866

-Tidsperiode
1866

--Tidligste tidspunkt
1866
-Datokommentar
1866
Bokmål

-Stedreferanse
St. John, New Brunswick, Canada @ Milledge

--Sted (tekst)
St. John, New Brunswick, Canada @ Milledge
Bokmål
Aktivitet/virksomhet
Havari 1882
"Indkommet til [uleselig] den 6te Novbr d.å."
"Tab af klyverbom og nogle Seil"

-Type av virksomhet
Havari 1882
Bokmål

-Beskrivelse
"Indkommet til [uleselig] den 6te Novbr d.å."
"Tab af klyverbom og nogle Seil"
Bokmål

Medio December, ifølge havaridokumenter

-Type av virksomhet
Havari 1883
Bokmål

-Tidsperiode
12.1883 12.1883

--Tidligste tidspunkt
12.1883
--Seneste tidspunkt
12.1883
-Datokommentar
Medio December, ifølge havaridokumenter
Bokmål

Havari 1886 12.1886 12.1886
"Indbjerget med tab af ankeret og kjættinger i december"
Havaridokumenter, se kilder

-Type av virksomhet
Havari 1886
Bokmål

-Tidsperiode
12.1886 12.1886

--Tidligste tidspunkt
12.1886
--Seneste tidspunkt
12.1886
-Beskrivelse
"Indbjerget med tab af ankeret og kjættinger i december"
Bokmål

-Kilde
Havaridokumenter, se kilder
Bokmål
Havari 1888 04.1888 04.1888
Kollisjon

-Type av virksomhet
Havari 1888
Bokmål

-Tidsperiode
04.1888 04.1888

--Tidligste tidspunkt
04.1888
--Seneste tidspunkt
04.1888
-Beskrivelse
Kollisjon
Bokmål

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Webbreferanse
Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål