Bark

Bark (svensk), Bark (sailing vessel) (engelsk)

Beskrivelse
Sailing vessels of three or more masts, square-rigged on all but the aftermost mast, which is fore-and-aft-rigged. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
03.07.2015 10:52:21
12.01.2019 04:15:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/70175d84-a580-4e2c-aab8-e8badcceb165 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bark
Bokmål

Bark
Svensk

Bark (sailing vessel)
Engelsk

Alternativ betegnelse
Barkskepp
Svensk

Beskrivelse
Sailing vessels of three or more masts, square-rigged on all but the aftermost mast, which is fore-and-aft-rigged.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
               Seilende fartøy (Type)
Bokmål
                    seilfartøy etter riggtype (Hjelp term)
Bokmål
                         Fartøy rigget med råseil (Type)
Bokmål
                              fartøy rigget med råseil: tre eller flere master (Hjelp term)
Bokmål

Underordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk