Bark

Bark (svensk), Bark (sailing vessel) (engelsk)

Beskrivelse
Sailing vessels of three or more masts, square-rigged on all but the aftermost mast, which is fore-and-aft-rigged. [en]
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
03.07.2015 10:52:21
Hentet informasjon oppdatert 06.08.2018 13:10:50
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/70175d84-a580-4e2c-aab8-e8badcceb165 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Bark
Bokmål

Bark
Svensk

Bark (sailing vessel)
Engelsk

Alternativ betegnelse
Barkskepp
Svensk

Beskrivelse
Sailing vessels of three or more masts, square-rigged on all but the aftermost mast, which is fore-and-aft-rigged.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Underordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk