Brigantin / skonnertbrigg

Brigantin (svensk), Brigantine (engelsk)

Beskrivelse
Two-masted vessels square-rigged on the foremast, but primarily fore-and-aft-rigged on the mainmast, although some vessels carried square topsails on the mainmast. [en]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 15:03:02
12.01.2019 04:16:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/722c4852-2e35-4ea3-9f91-d93d9350dd3c | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Brigantin / skonnertbrigg
Bokmål

Brigantin
Svensk

Brigantine
Engelsk

Alternativ betegnelse
Råsegelskonare
Svensk

Beskrivelse
Two-masted vessels square-rigged on the foremast, but primarily fore-and-aft-rigged on the mainmast, although some vessels carried square topsails on the mainmast.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
               Seilende fartøy (Type)
Bokmål
                    seilfartøy etter riggtype (Hjelp term)
Bokmål
                         Fartøy rigget med råseil (Type)
Bokmål
                              fartøy rigget med råseil: to master (Hjelp term)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk