Løtvedt, Jan Alfred (1931 - 2008)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:14
12.01.2019 01:44:44
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/70aa9fcb-b921-43d2-a07a-03a9b2bf983b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Løtvedt, Jan Alfred
Bokmål

Fornavn
Jan Alfred
Bokmål

Etternavn
Løtvedt
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1931

-Tidspunkt
1931
Død
2008

-Tidspunkt
2008
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 30.04.1931 i Bergen
Overtok i 1968 "Atelier Ellen", Torvet 13 Bergen, som hans far, fotograf Lars Løtvedt, hadde overtatt etter Eckroll Stamsvig i 1930.

Virkesteder:
1968-0000: Bergen

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. Bergen 1980.
Norsk fotografisk tidsskrift 67(1981) : 2 s. 31 (50 år)
Fotografi 41(2008) : 7, s. 50 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål