Gihbsson, Christian (1857 - 1902)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:56
12.01.2019 01:33:36
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/6d2235b9-6e9f-41f2-9713-35190b8ad178 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Gihbsson, Christian
Bokmål

Fornavn
Christian
Bokmål

Etternavn
Gihbsson
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1857

-Tidspunkt
1857
Død
1902

-Tidspunkt
1902
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 15.05.1857 - død 28.12.1902.
Født i Trelleborg, d. i Helsingfors. Het opprinnelig Jepsson. G. 1891 m. Signe Holth (1871-1963) svigerinne av J. L. Nerlien, 4 sønner hvorav 2, Rolf (1892-) og Leif (1894-1965) ble direktører hos Nerlien. Utdannet i Tyskland og Østerrike, var i begynnelsen av 1880-årene ansatt hos Aron Jonasson i Gøteborg. Kom til Christiania i slutten av 1880-årene og kjøpte 1888/89 R. Ovesens forretning, startet i 1879. Denne drev han til 1898, da han solgte den til L. Forbech. Reiste så til Finland i 1900, hvor han til 1902 var ansatt som fotograf i "Atelier Apollo" i Helsingfors. Tidligere hadde han en kort periode (1896-97) drevet et atelier i Helsingør, mens Olaf Foss drev atelieret i Christiania. Sølvmedalje Skien 1891. Var en av stifterne av Fagfotografernes Forening i 1894, og foreningens første formann. Forbech solgte firmaet i 1911 til O. Rasch, men kjøpte det tilbake i 1917 og drev det til 1921 da det ble overtatt av H. Wickman. I 1960-årene ble Wickmans slektning Arne Moberg partner, men da han kort tid etter ble syk, kom Arthur Andersen inn som medinnehaver, med Moberg som "sleeping partner". I 1972 ble Mobergs del kjøpt av Bjørn Blegen, som i 1975 også kjøpte Andersens del, slik at han driver firmaet alene.

Virkesteder:
1891 ca: Oslo; Carl Johans Gade 19
1894 ca-1898: Oslo; Carl Johans Gade 35
1894 ca-1898: Oslo; Carl Johans Gade
1888 ca-1898: Oslo: Kongens Gade 13 Ovesens Eft.

Bokmål

-Annen aktør
Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Huller! 2000.
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål